سلام و عرض ادب خدمت دانشجویان بزرگوار؛

 

دانلود مجموعه اول استانداردها

 

پروژه شماره 1: یک خودروی صفر کیلومتر را به دلخواه انتخاب نمایید و طبق جداول ارزشیابی موجود در استاندارد 17472، آن را مورد ارزشیابی قرار دهید.

نکته 1: ارزشیابی را تا حدی انجام دهید که امکان آن برای شما وجود دارد. ارائه یک ارزشیابی جزئی بهتر از انجام ندادن آن است.

نکته 2: اگر به خودروی صفر کیلومتر دسترسی ندارید، از تجربیات خود در مورد خودروی صفر کیلومتری که داشته اید و یا از خودرو یا نظر دیگران استفاده نمایید.

 

مهلت ارسال: 31 اردیبهشت

 

دانلود پیوست دوم جزوه 

ارسال تمرین:

ersaletamrin@gmail.com

ارسال نظر، پیشنهاد یا انتقاد:

darjenazar@gmail.com

ارسال پیامک: 50002030000019

تلگرام: Behsaman@

logos2.jpg